Partnerët

Më poshtë janë organizatat dhe grupet e dryshme që i janë bashkuar iniciativës. Mos hezitoni të na kontaktoni në qoftë së dëshironi ti bashkoheni dhe ju projektit.

Partnerët Mediatikë

Organizata