Momente nga aktiviteti i WikiAkademisë në gjimnazin publik  ne qytetin e Tetovës. Mbi 30 nxënës u infomruan rreth rëndësisë së enciklopedisë Wikipedia si dhe mësuan se si mund të krijojnë lehtësisht artikuj në këtë platformë.
WikiAkademia Shqiptare Tetove dhejtor 2013 Gjimnazi Kiril Pejçinoviq
Duke krijuar artikullin e parë
WikiAkademia Shqiptare Tetove dhejtor 2013 Gjimnazi Kiril Pejçinoviq
Nxënësit gjatë prezantimit
Anëtarët e Open Labs dhe ideatorët e projektit WikiAkademia Shqiptare Greta Doçi dhe Redon Skikuli gjatë aktivitetit