Përkthimi i WikiMedias, Workshop #1

Përkthimi i WikiMedias, Workshop #1

Pavarsisht kohës se nxehtë numri i të interesuarve për të qenë pjesë e projekteve të WikiAkademisë rritet. Workshopi i rradhës ishte për përkthimin e projekteve të ndryshëm të Fondacionit WikiMedia. Projekti MediaWiki është pothuaje i përfunduar 85% e tij është përkthyer. Pikërisht me këtë projekt…

Continue reading →