WikiAkademia viziton dhe gjimnazin Kiril Pejçinoviq në Tetovë

WikiAkademia viziton dhe gjimnazin Kiril Pejçinoviq në Tetovë

Momente nga aktiviteti i WikiAkademisë në gjimnazin publik  ne qytetin e Tetovës. Mbi 30 nxënës u infomruan rreth rëndësisë së enciklopedisë Wikipedia si dhe mësuan se si mund të krijojnë lehtësisht artikuj në këtë platformë. Duke krijuar artikullin e parë Nxënësit gjatë prezantimit Anëtarët e…

Continue reading →