Archive for Ditari - page 3

WikiAkademia fillon në Universitetin Shtetëror të Tetovës

WikiAkademia fillon në Universitetin Shtetëror të Tetovës

Në Universitetin Shtetëror të Tetovës, sot u bë prezantimi i WikiAlbania për enciklopedinë Wikipedia në gjuhën shqipe. Ky aktivitet është projekt i përbashkët i USHT-së në bashkëpunim me Shoqatën Open Labs nga Shqipëria, e cila është themeluese e WikiAkademisë Shqiptare në Shqipëri dhe Shoqatës “Josif…

Continue reading →

WikiAkademia viziton dhe gjimnazin Kiril Pejçinoviq në Tetovë

WikiAkademia viziton dhe gjimnazin Kiril Pejçinoviq në Tetovë

Momente nga aktiviteti i WikiAkademisë në gjimnazin publik  ne qytetin e Tetovës. Mbi 30 nxënës u infomruan rreth rëndësisë së enciklopedisë Wikipedia si dhe mësuan se si mund të krijojnë lehtësisht artikuj në këtë platformë. Duke krijuar artikullin e parë Nxënësit gjatë prezantimit Anëtarët e…

Continue reading →

Page 3 of 3 1 2 3